No 12:05 PM Mass on Thursday and Friday, August 3rd & 4th due to Pastor attending the Marian Days in Carthage, MO.

There will be no 5:30 PM Vietnamese Mass on Saturday, August 5th or 11 AM Sunday, August 6th.

(Sẽ không có Lễ tiếng Việt vào cuối tuần ngày 5 & 6 tháng 8 vì Cha Xứ và Cộng Đoàn đi tham dự Ngày Thánh Mẫụ)

 

Saint Anthony, Pray for Us!