Viet
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Viet

Mass Schedule - Giờ Lễ

Chúa Nhật: 11:00 am

Thứ Bảy: 5:30 pm

Lễ Buộc:  6:30 PM

 

Gii Ti

Thứ Bảy: 3:00 - 3:50 PM & 6:30 PM - 7:00 PM

 

Các Khu Thánh Của Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời - Giáo Xứ St. Anthony

 1/ Trưởng Khu Thánh Lê Bảo Tịnh: Ông Trần Văn Ngọc Báu (316) 518-6361

 2/ Trưởng Khu Thánh Lê Thị Thành: Bà Lê Kim Phượng (316) 518-2390

 3/ Trưởng Khu Thánh Dũng Lạc: Ông Bùi Văn Luyến (316) 518-5023

 4/ Trưởng Khu Thánh Phan Viết Huy: Ông Cao Quốc Thông (316) 516-1555 

 5/ Trưởng Khu Thánh Nguyễn Duy Khang: Ông Phạm Tấn Toàn (316) 393-1888

St. Anthony