Liên Lạc
Welcome to Saint Anthony, Wichita Kansas
1214 E. 2nd St. Wichita, KS 67214. Phone: (316)269-4101
  • Register

Liên Lạc

Các Giới Cần Liên Lạc:

Chủ Tịch Cộng Đoàn: Ông Hoàng Kim Thoa (316) 847-7636

                                         email:  thoahoang51@yahoo.com

Ca Đoàn Têrêsa: Anh Trần Minh: (316) 305-5681

Bản Tin Phụng Vụ: Anh Nguyễn Ân

                                         email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu: Cô Davina Nguyễn (316) 461-3103

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Anh Nguyễn David (316) 992-7805

Đoàn Thanh Niên: Anh Nguyễn Minh Sang (316) 300-8671

Lêgiô Mariae: Cô Nguyễn Thị Sáng (316) 300-5555

Hội Tôn Vương: Bà Lâm Thị Thu Vân (316) 847-6199

Trường Việt Ngữ: Cô Nguyễn Kim Khánh (316) 253-5699

Giáo Lý Tân Tòng (Nhập Đạo): Anh Trần Hiền (Tuấn) (316) 461-3749

St. Anthony